1 + 1 za polovinu, jen tento víkendvíce info×

MENU

Nakupujte s nami aj na splátky!

Pripravili sme pre vás výhodné splátkové programy podľa vašich potrieb.

Ako výhodne nakupovať na splátky

 1. Uistite sa, že spĺňate podmienky pre získanie úveru.
 2. Vložte tovar do nákupného košíka.
 3. V druhom kroku objednávky zvoľte spôsob platby "nákup na splátky" a zvoľte typ úveru.
 4. Po odoslaní objednávky, budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

Osobný odber tovaru na splátky na predajni

 1. Po schválení úveru si zmluvy doručené na Váš e-mail vytlačte a podpíšte. Ak sa Vám nepodarí vytlačiť zmluvy alebo nemáte možnosť tlače splátkových zmlúv, radi Vám zmluvy vytlačíme na výdajnom mieste.
 2. Pri preberaní tovaru zmluvy predložte spolu s Vaším OP aj druhý doklad totožnosti (karta poistenca, vodičský preukaz, pas).
 3. Od 1.10.2015 je súčasťou dokladov potrebných k vybaveniu úveru aj doklad potvrdzujúci výšku príjmu.

UPOZORNENIE: tovar na splátky je možné prebrať len osobou, ktorá o úver žiada.

Doprava tovaru na splátky až k Vám

 • Po schválení úveru si zmluvy doručené na Váš e-mail vytlačte, podpíšte a zašlite spoločne s kópiou oboch strán občianskeho preukazu a dokladu o príjme poštou na adresu: Shield-Sk s.r.o., H. Meličkovej 12, 841 05, Bratislava.

Doklady potrebné k vybaveniu úveru do 3 000 €:

 1. 1× riadne podpísané vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru (tlačí sa 2x automaticky)
 2. 2× riadne podpísané vyhotovenie Prehlásenia a poučenia o ochrane osobných údajov
 3. 1× kópiu oboch strán občianskeho preukazu
 4. Od 1.10.2015 - doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedenom v doloženom doklade. Výšku príjmu môžete zdokladodovať potvrdením o príjme od zamestnávateľa alebo poslednou výplatnou páskou alebo posledným kompletným výpisom* z osobného účtu. (*Výpisom z účtu sa rozumie - bankou zaslaný výpis v elektronickej podobe na emailovú adresu majiteľa účtu alebo v papierovej podobe na adresu bydliska majiteľa účtu.), originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní.
 5. Žiadateľovi o spotrebiteľský úver ostáva 1× Zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru a 1× štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere.

Dôchodcovia:

 1. potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo potvrdenie z pošty, alebo
 2. výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Pre úvery nad 3 000 € a pri SZČO je potrebné vždy doložiť aj:

 1. originál potvrdenia o výške príjmu (pokiaľ ste podnikateľ alebo SZČO, tak ako potvrdenie o príjme, prosím, zašlite potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňované obdobie)
 2. doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb, či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO

V prípade každej žiadosti o úver nad 3000 EUR pri rodinnom stave klienta „ženatý/vydatá" a „druh/družka" je nutný podpis spoludlžníka/čky na zmluvnej dokumentácii, t.j. spoludlžník podpisuje formulár „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ( obomi podpísaný originál tohto formulára je potrebné zaslať na adresu spoločnosti Cetelem ) a Zmluvu o spotrebiteľskom úvere ( v prípade schválenia úveru )".

10% + 10x 10%

Najvýhodnejší a najčastejší splátkový program.

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (10 %) 30 €
Výška úveru(cena tovaru − priama platba) 270 €
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 31,00 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 26,28 %
Fixná úroková sadzba 23,56 %
Poplatky 0 €
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 300,00 €
Doba splatnosti 10 mesiacov

Flexi splátky 7 - 48 mesiacov

Variabilita vo výbere počtu splátok.

Parametre:

Produkt Klasický úver - Istota
Výška úveru 100 - 17 000 €
Priama platba: 10-90 %
Počet splátok 7 - 48
Poistenie úveru s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 €
Priama platba (10 % - 90 ) 30 €
Výška úveru
(cena tovaru − priama platba)
270 €
Počet mesačných splátok 24
Výška mesačnej splátky 14,01 €
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 24,39 %
Fixná úroková sadzba 22 % p.a.
Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 336,24 €
Doba splatnosti 24 mesiacov